Τμήματα Baby

 

BABY A (2011-2012) / ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

Προπονήτρια: Αγγελική Μπακαλάκη

Ώρες προπονήσεων: Πέμπτη 16:00 - 17:00

                                 Σάββατο 10:00 - 11:00

                                 Κυριακή 17:30 - 18:30

------------------------------------------------------------------------------------

 

BABY Β (2012-2013-2014) / ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

Προπονήτρια: Αγγελική Μπακαλάκη

Ώρες προπονήσεων: Τετάρτη 16:00 - 17:00

                                 Σάββατο 09:00 - 10:00

                                 Κυριακή 18:30 - 19:30