Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τμημάτων του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών, εγκρίθηκε ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της 31.10.2017 παρουσία όλων των μελών του Συμβουλίου και έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01.11.2017.

Εκπονήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017 και έτυχε εκτεταμένης εσωτερικής διαβούλευσης και συμμετοχής όλων των μελών του Συμβουλίου έως την οριστικοποίησή του.

Ο Κανονισμός έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γυμναστικού Συλλόγου, ενώ είναι διαθέσιμος και στο Γραφείο του Συλλόγου.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ.