Νέος ηλεκτρονικός πίνακας...


Ο καινούριος ηλεκτρονικός πινακας του γηπέδου μας !!!!! Ένας από τους στόχους που έχουμε βαλει τα τελευταία χρόνια έγινε πραγματικότητα.

Ευχαριστούμε την δημοτική αρχή και ιδιαίτερα τον κ.Αντιδημαρχο Αρτέμη Βαγιωνάκη που ασχολήθηκε προσωπικά με το αίτημα μας!!!!!