Αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΚΑ


Τρείς αθλητές μας κλήθηκαν για προπονήσεις στα κλιμάκια επίλεκτων αθλητών της ΕΣΚΑ.

ΤΑΣΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ στο κλιμάκιο επίλεκτων αθλητών 2004.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ στο κλιμάκιο επίλεκτων αθλητών 2005.

Συγχαρητήρια παιδιά και εις ανώτερα!!!!