ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Γ.Σ. Γλυκών Νερών

Το Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν τη Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00 στην ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου οδός Καραϊσκάκη 40.


Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την Δευτέρα 11/6/18 και ώρα 20:00, στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα ως αναφέρονται στην πρόσκληση που ακολουθεί.