Έναρξη διαδικασίας προεγγραφών

Αγαπητοί γονείς


Στα πλαίσια του έγκαιρου προγραμματισμού όλων των Τμημάτων Βόλλευ και Μπάσκετ και της καλύτερης οργάνωσης (κατανομή παιδιών, ωράριο, κλπ.), παρακαλούμε για την υποβολή έως τις 22 Ιουνίου της αίτησης προεγγραφής. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων παιδιών θα πρέπει να συμπληρωθούν ξεχωριστές αιτήσεις. Η υποβολή της αίτησης δεν συνοδεύεται από προκαταβολή!


Για λόγους διαφάνειας, σας γνωρίζουμε και την ενδεικτική αίτηση εγγραφής με τις οικονομικές πληροφορίες για την περίοδο 2018-2019 που είναι απαραίτητες και για το δικό σας προγραμματισμό.


Υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές για την νέα αθλητική περίοδο θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί ή διακανονισθεί τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα συνδρομής προς το Γ.Σ.Γ.Ν. ή/και συμμετοχής στο κόστος της Ομάδας Διασωστών από την περίοδο 2017-2018 ή και παλαιότερα.


1. Αίτηση Προεγγραφής


2. Οικονομικές πληροφορίες


Μπορείτε να εκτυπώσετε την εν λόγω αίτηση και να την υποβάλετε στο Γραφείο του Συλλόγου ή, αφού την συμπληρώσετε, να την ψηφιοποιήσετε και να την στείλετε με email στο gysy.gln@gmail.com.