Ανάρτηση Πίνακα Μελών Γ.Σ. Γλυκών Νερών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι έχει καταρτιστεί με την Απόφαση 4 του Πρακτικού 99 της Συνεδρίασης της 07.05.2019 και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το Βιβλίο Μελών του Συλλόγου όπως νομίμως τηρείται στο γραφείο του Συλλόγου, ο Πίνακας Μελών του Γ.Σ. Γλυκών Νερών.


Ο Πίνακας Μελών βρίσκεται αναρτημένος στο Γραφείο του Συλλόγου στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Η κατάρτιση του Πίνακα Μελών έγινε σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 5 του Νόμου 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την τελευταία τροποποίηση του Νόμου 4603/2019.

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση κατά του Πίνακα, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλοντας την στο Γραφείο του Συλλόγου, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που έχει τεθεί με την ίδια Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή έως και τις 20:00 της Δευτέρας 13 Μαΐου 2019. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου τα αναγραφόμενα μέλη να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει έως και την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομή) που υφίστανται από παρελθόντα έτη.

Η Συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στις 18:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών.Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ. Γλυκών ΝερώνΟ Πρόεδρος Ο Γενικός ΓραμματέαςΣ. Βελιώτης Γ. Ηλιόπουλος