Γενική Συνέλευση 09.06.2019: Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων και Ημερήσια Διάταξη

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα Μέλη του, όπως έχουν καταγραφεί με την Απόφαση 1 του Πρακτικού 101 της Συνεδρίασης της 13.05.2019 στον Οριστικό Πίνακα Μελών, όπως συμμετέχουν στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις 18:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου.


Τα Μέλη που επιθυμούν να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στο Γραφείο του Συλλόγου ή το αργότερο την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην συνημμένη επιστολή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.


Επισημαίνεται ότι προκειμένου τα Μέλη να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει έως και την ημερομηνία διεξαγωγής της τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομή) που υφίστανται από παρελθόντα έτη.


Στην συνημμένη επιστολή υπάρχει επίσης η Ημερήσια Διάταξη.Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ. Γλυκών ΝερώνΟ Πρόεδρος Ο Γενικός ΓραμματέαςΣ. Βελιώτης Γ. Ηλιόπουλος