Υπογραφή σύμβασης εργολαβίας 'Κατασκευή αθλητικού δαπέδου παρκέ προδιαγραφών FIBA'

Σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών αλλά και του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών, αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔΗμοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) η σύμβαση κατασκευής του έργου 'Κατασκευή αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ, προδιαγραφών FIBA, για το Κλειστό Γυμναστήριο Γλυκών Νερών'.


Η σύμβαση έχει ημερομηνία υπογραφής 30.05.2019, ανάδοχο τον Αθανάσιο Τριαντάφυλλο Πολιτικό Μηχανικό Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, συμβατικό προϋπολογισμό 63.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης 4 μηνών.


Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα γίνει περαιτέρω ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και την ημερομηνία όπου θα διακοπεί η λειτουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου για τις ανάγκες του έργου.


Ευχόμαστε στον ανάδοχο καλό ξεκίνημα και θα παρακολουθούμε την πρόοδο των εργασιών συνεισφέροντας με τις πληροφορίες που έχουμε και για άλλα σημαντικά θέματα που χρήζουν άμεσης και παράλληλης βελτίωσης στο Κλειστό (μόνωση οροφής, υαλοστασίων, κλπ.), ώστε το Κλειστό να αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά ένα στολίδι για όλους.


Ευχαριστούμε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας για την έως τώρα επικοινωνία και συνεργασία και την ωρίμανση της μελέτης που εκπονήθηκε το 2015.


Ευχαριστούμε επίσης τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Παιανίας για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την συμβασιοποίηση ενός έργου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε ως προς το τυπικό σκέλος προ ολίγων ωρών.


Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη χρηματοδότηση του έργου.


Ως Διοικητικό Συμβούλιο της περιόδου 2016-2019 παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγυς όλες τις διαδικασίες σε τεχνικό, νομικό και πολιτικό επίπεδο με μοναδικό στόχο την επίσπευση και τη θεαματική αναβάθμιση μίας μοναδικής κτιριακής υποδομής για το καλό των αθλητών και αθλητριών όλων των Τμημάτων, την αποφυγή τραυματισμών και τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης. Είμαστε περήφανοι που λίγες ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ο Διοικητικός Απολογισμός θα περιλάβει και αυτή την σημαντική εξέλιξη.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ. Γλυκών Νερών