Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών 9ης Ιουνίου