Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις 4 και 5 της Συνεδρίασης της 30.03.2019 συγκαλεί την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 10:00 - 18:00 με τήρηση ειδικής διαδικασίας λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID19.


Η Συνεδρίαση της 30.03.2019 διεξήχθη με συμμετοχή των εννέα Τακτικών και τριών Αναπληρωματικών Μελών του Συμβουλίου και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως ορίζεται στο Άρθρο Τεσσαρακοστό Δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 'Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις - ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020' με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για την λήψη αποφάσεων.


Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί ως ακολούθως:


Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ. θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Η δυνατότητα αυτή έχει επιβεβαιωθεί από τη Νομική Σύμβουλο του Γ.Σ. με απάντηση της στην οποία αναφέρεται η σχετική πρόβλεψη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/2020) και ειδικότερα στο άρθρο τριακοστό τρίτο.


Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης θα προκύψει με την συμμετοχή κατ' ελάχιστον είκοσι (20) μελών.


Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη του Γ.Σ. Γλυκών Νερών τα οποία ήταν ταμειακώς εντάξει έως τις 31.12.2019.


Στα μέλη αυτά θα αποσταλούν με ηλεκτρονικά μέσα (email ή viber) τα τρία έγγραφα που θα τεθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Τα έγγραφα αυτά είναι: 1. Διοικητικός Απολογισμός 01.01.2019 - 31.12.2019, 2. Οικονομικός Απολογισμός 01.01.2019 - 31.12.2019 και 3. Προϋπολογισμός 01.01.2020 - 31.12.2020, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf.


Τα ανωτέρω έγγραφα έχουν εγκριθεί ομόφωνα με τις αποφάσεις 1, 2 και 3 της Συνεδρίασης της 30.03.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου.


Όσα μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αποδέχονται τη βεβαίωση οφειλής συνδρομής μέλους ποσού δέκα ευρώ (10€) ως ορίζεται από το Καταστατικό. Η είσπραξη της συνδρομής θα γίνει μετά την άρση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων και την επαναλειτουργία του Γραφείου του Συλλόγου και εντός του τρέχοντος έτους.


Όσα μέλη δεν έχουν γνωστοποιήσει ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, μπορούν να στείλουν άμεσα email στο gysy.gln@gmail.com ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 6909445358 για να δηλώσουν συμμετοχή και να διευθετηθεί το θέμα της λήψης των τριών εγγράφων.


Τα μέλη, αφού εξετάσουν τα τρία έγγραφα, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα ή σχόλια επί των εγγράφων. Η δυνατότητα αυτή είναι εφικτή αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα είτε με αποστολή email στο gysy.gln@gmail.com ή sms ή viber στο 6909445358.


Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι η ακόλουθη:


1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόταση του Δ.Σ. είναι για τη θέση του Προέδρου ο Κ. Λάβδας και για τη θέση του Γραμματέα ο Δ. Κοντέλας.

2. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου - Διοικητικός Απολογισμός 01.01.2019 - 31.12.2019

3. Οικονομικός Απολογισμός 01.01.2019 - 31.12.2019

4. Ανακοίνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης από 01.01.2019 - 31.12.2019

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την περίοδο 01.01.2019 - 31.12.2019

6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020


H ψήφος των μελών που θα συμμετέχουν θα γίνει με αποστολή του ακόλουθου τυπικού μηνύματος (μέσω email ή SMS ή viber) έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 18:00:


Επί των θεμάτων που τίθενται στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Γ.Σ. Γλυκών Νερών της 10ης Απριλίου 2020, η οποία διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα βάση απόφασης του Δ.Σ. και των διατάξεων που ισχύουν στην Επικράτεια λόγω της πανδημίας COVID19, ψηφίζω ως ακολούθως:


Επί του 1ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 2ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 3ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)


Το 4ο θέμα δεν τίθεται προς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αλλά προς ενημέρωση ότι τηρήθηκε η διαδικασία ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής


Επί του 5ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 6ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)


Αποδέχομαι τη βεβαίωση καταβολής της ετήσια συνδρομής μέλους για το 2020 (ποσού δέκα ευρώ) το οποίο θα εξοφλήσω μετά την επαναλειτουργία του Γραφείου του Συλλόγου.


Επισημαίνεται ότι προ της 10.04.2020 θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη και η Έκθεση επί του Οικονομικού Απολογισμού 2019 της - ανεξάρτητης ως προς την λειτουργία του Δ.Σ. - τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.


Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την συμμετοχή σε μία περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις και δυσκολίες για όλους. Ο Σύλλογος είμαστε όλοι.


Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας


Άγγελος Τάσκος Γ. Ηλιόπουλος