Έναρξη προεγγραφών τμημάτων Basket-Volley περιόδου 2020 - 2021

Αγαπητοί γονείς,


Στα πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας και της πιο έγκαιρης οργάνωσης των Τμημάτων της Ακαδημίας μας για την επόμενη αθλητική περίοδο 2020 - 2021, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Προεγγραφής έως τις 18.06.2020.


Η Αίτηση Προεγγραφής διευκολύνει ιδιαίτερα το σχεδιασμό και τη δημιουργία των Τμημάτων της επόμενης χρονιάς, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη κατάρτιση του Προγράμματος Προπονήσεων, η οποία γίνεται αποκλειστικά από τα προπονητικό team, έτσι ώστε να γνωστοποιηθεί έως τις αρχές Ιουλίου.


Σημειώνεται ότι:

(α) Η υποβολή της αίτησης μετά τις 18.06.2020 θα οδηγεί σε αποδοχή αθλητών/τριών μόνο σε τμήματα όπου δεν θα έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός βάση του αγωνιστικού πλάνου και των υγειονομικών διατάξεων.


(β) Επισημαίνουμε ότι όσες συνδρομές έχουν καταβληθεί είτε εφάπαξ ή ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο ή και ανά μήνα και κάλυπταν χρονικό διάστημα πέραν τις 10.03.2020 όταν και ανεστάλη λόγω ανωτέρας βίας η τρέχουσα αθλητική περίοδος, θα συμψηφιστούν στο ακέραιο με τη συνδρομή για την περίοδο 2020 - 2021.


(γ) Υπενθυμίζουμε ότι εγγραφές ή οι επανεγγραφές για την νέα αθλητική περίοδο θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ο αθλητής ή η αθλήτρια είναι ταμειακώς εντάξει έχοντας εξοφλήσει την συνδρομή προς το Γ.Σ.Γ.Ν. για την περίοδο 2019 - 2020.